kontakt | contact

w kwestiach zdecydowanie ważnych/pilnych/istotnych:
tel. +48 609 883 994

w pozostałych sprawach – użyj formularza =]

if it’s really urgent/important:
mobile: +48 609 883 994

if it’s not, use the form =]