uliczne atelier

ustrzeliliśmy trochę ponad 8’800 portretów w Polsce i Czechach (2009-2010)

street atelier

we’ve shot together over 8’800 portraits in Poland and Czech Republic (2009-2010)

street atelier, photo: piotr.chlipalski

uliczne atelier

happening fotograficzny

Uliczne Atelier to z jednej strony pomysł na pograniczu happeningu i fotografii dokumentalnej – porywamy do niego przechodniów, uwieczniając każdego takim, jakim w danej chwili był; z drugiej strony to próba zatrzymania się na człowieku – indywidualny portret każdego, kto się na niego zgodzi – w tym bardzo konkretnym czasie, przez neutralne tło umożliwiając skupienie się na detalach, niuansach ubrania, postawy, wyrazu twarzy.

To trochę próba zatrzymania czasu, zapamiętania tych wszystkich ludzi takimi, jakimi w danej chwili byli, jakimi już nigdy nie będą. Wreszcie – spotkania ich ze sobą, wszystkich tych podobnych, choć przecież tak bardzo niepodobnych. To zachwyt nad różnorodnością, zachwyt nad człowiekiem.

Włączając się w nurt podobnych projektów na świecie, chcieliśmy dać oglądającym możliwość samodzielnego doboru kryteriów – zestawiania ze sobą ludzi o wspólnych cechach – pozostawiając jednocześnie odrobinę przypadkowości, jak w życiu, przez ich ciągłe mieszanie.

Piotr Chlipalski & Michał Mrozek
autorzy

street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski

street atelier

photo happening

The Street Atelier is an in-between project touching upon a happening and documentary photography – we grab passersby, capturing the fleeting moments of their lives… At the same time, it is an attempt to focus on an individual – resulting in a personal portrait of any person willing to grant their consent for being photographed at that very instant. The neutral background allows for fixing attention on details, outfit trivia, posture and face expression.

To some extent, it is an attempt to make time stand still and remember all those persons just the way they were at that very instant, the way they will never be again… Last but not least, it is having them meet one another – all of them alike and yet… so much unalike. It is delight at diversity. It is delight at a human being.

While joining the stream of similar projects springing up across the world, we strove to enable the visitors to select the criteria freely, to juxtapose persons sharing similar features while also aiming at retaining some degree of randomness through constant shuffling, just as witnessed in real life…

Piotr Chlipalski & Michał Mrozek
authors

street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski
street atelier, photo: piotr.chlipalski