Tradycja z pasją – Rzemieślnicy Śląska Cieszyńskiego

wystawa fotograficzna i 7 krótkich dokumentalnych form filmowych
Cieszyn, grudzień 2011

Tradition with passion. The Craftspeople of Cieszyn Silesia

photo exhibition connected with 7 documentary films
Cieszyn, December 2011