fot. robert siwek

czy pamiętacie czas sprzed tabletów, telefonów, komputerów…czas książek czytanych wieczorem do poduszki, nielicznych bajek na winylowych płytach kiedy głos mamy, taty, babci – stwarzał całe światy… baśniowe, kolorowe, czasem może nawet odrobinę straszne czas olbrzymów, Calineczek, wędrownych zawadiaków i powracającego pytania: „i co dalej?

a gdyby tak spróbować w Małych Ludziach na nowo zaszczepić tę fascynację opowieściami? gdyby pozbierać wykradzioną z książek magięi podać ją na scenie…skupioną, zaczarowaną, odrobinę szaloną, tworzoną tu i teraz, wzbogaconą o teatralną tajemnicę, improwizację i powstające na ich oczach, z ich udziałem, niecodzienne dźwięki i melodie?

w snutych na scenie opowieściach, splatając dobrodziejstwa współczesnej techniki audiowizualnej, ze skonstruowanym w tym celu Dźwiękomatem,

a jednocześnie cały czas trzymając się analogowej, papierowej, szeleszczącej książki. porywając od czasu do czasu Małych (i tych większych!) Ludzi, by mogli te historie współtworzyć, a może nawet coś w nich zmienićjak dawne opowieści przy ognisku, jak skrzeczący bujany fotel babci, jak czytane z wypiekami na twarzy, przy świecy, a może z latarką, pod kołdrą, pierwsze historie…

takie… czytanie 2.0

a trochę czyta, opowiada, gra, śpiewa i wydaje najdziwniejsze dźwięki pjoter i jego, mieniący się setką lampek i wijący tuzinem tajemniczych kabli dźwiękomat.

fot. robert siwek

Pjoter i Dźwiękomat — Baśnie Braci Grimm

Pjoter & Sound-o-mat — Grimm Bothers’ Fairty Tales

improwizowany spektakl nie tylko dla dzieci | an improvised show not-only-for-children

fot. robert siwek

premiere:
kraków, 12.3.23
teatr kto

photos:
robert siwek

sound-o-mat design, sounds, bits of live-looped music, drawings, animations, and quite a lot of personal organised chaos based on Grimms’ ideas

fot. robert siwek
fot. robert siwek
fot. robert siwek

do you remember the time before tablets, phones, computers … the time of books read in the evening by the bed, a few fairy tales on vinyl records when the voice of mom, dad, grandma – created whole worlds … fairy-tale, colorful, maybe even a bit scary… time of giants, Thumbelinas, wandering rascals… and that returning questions: “and then what happened?”

and what if you could try to re-inject this fascination with stories in Little People? if you could collect the magic stolen from books and serve it on stage …focused, enchanted, a bit crazy, created here and now, enriched with theatrical mystery, improvisation and unusual sounds and melodies that arise before their eyes, with their participation?

in the stories spun on stage, intertwining the benefits of modern audiovisual technology, with the Sound-o-Mat constructed for this purpose,

and at the same time always sticking to analog, paper, rustling book. captivating  Little (and those bigger!) People from time to time, so that they can co-create these stories, or maybe even change something in them…

like old stories by the fire, like a creaking rocking chair of grandma, read with excitement on the face, by candlelight, or maybe with a flashlight, under a quilt, like those first stories…

let’s call it… reading 2.0

and here he is, reading a bit, telling stories, playing, singing and making the strangest sounds – pjoter and his sound-o-mat, shimmering with a hundred lights and twisting with a dozen mysterious cables.

fot. robert siwek