Praha, fot. Karel Fořt
Praha, fot. Karel Fořt
Praha, fot. Karel Fořt

Objazdowe Nieme Kino

Namiot kinematograficzny, rodem z zaklętego lunaparku, proponujący widzom szeroki przekrój kina światowego. Od pierwszych filmów niemych, przez horror, western, współczesne kino akcji, aż po science-fiction – wszystkie filmy w tym objazdowym kinie mają jednak jeden mankament – nie mają dźwięku.

Trzech Operatorów – wynalazców, grając na wszystkim, co wpadnie im w ręce, generuje na żywo nie tylko muzykę filmową, ale i dialogi, odgłosy, a nawet (od czasu do czasu) efekty specjalne. Obraz filmowy przenika się z rzeczywistością, a szalone trio sięga od prawdziwych, odrobinę nadgryzionych zębem czasu instrumentów (smyczkowych, szarpanych, dętych, elektronicznych) po własne autorskie konstrukcje i przedmioty życia codziennego. Na żywo, w towarzyszeniu projekcji, z wykorzystaniem technik live loopingu, zaangażowanej publiczności i całego wiaderka mikrofonów.

A cała ta, odrobinę postrzelona, filmowa onomatopeja przydarza się w urokliwym wnętrzu, jakby zatrzymanego w czasie namiotu – lunaparkowej jurty. Co może pójść źle?

Wandering Silent Cinema

A cinematographic tent, out of an enchanted carnival, which offers the audience a broad selection of world’s best cinematic works. Starting with first silent movies, horrors, westerns, modern action cinema, up to the science-fiction! But all the movies in this wandering theatre have one small drawback – there is no sound.

Three Operators-Inventors, playing on everything they can get their hands on, generate live sound – not only the motion picture music, but also the dialogues, foley sounds and even (from time to time) the special effects.

The motion picture infiltrates reality when the crazy trio reaches for real instruments (maybe a bit nibbled with the tooth of time) – string, plucked, wind, electronic – as well as their own do-it-yourself constructions and even the everyday life objects. Every sound played live, with video projections, music live looping, audience involvement and a whole bucket full of microphones.

And all that happening in the magical interior of the carnival yurt. What could possibly go wrong?

pra-premiere: Sankt Petersburg, 4.06.2016
premiere: Gliwice, 15.07.2016

udział: pomysł, scenariusz, produkcja, światła, projekcje, ukulele/bas/foley

involvement: idea, script, production, lights, projections, ukulele/bass/foley