fot. marcin szczyrba

SYNOWIE MUZYTRONU

a co, jeśli za sto, dwieście lat największym zagrożeniem ludzkości nadal będą zgromadzenia kulturalne? czy, kiedy wreszcie pokonamy kolejnego wirusa — będziemy pamiętać, jak to było? czy będziemy potrafili do nich wrócić…?

w odległej, post-pandemicznej rzeczywistości, gdy ludzie na powrót zamkną się w swoich lepiankach, a Kapłani Historii spierać się będą o to, czy Michael Jackson istniał naprawdę — pojawią się wędrowni Kataryniarze, opowiadający o zamierzchłych czasach, gdzieś pomiędzy XX i XXI wiekiem, i o tym dziwnym fenomenie, którego korzenie sięgają początków ludzkości, a od którego odwróciła się ona bezpowrotnie…

…o koncertach.

z pomocą swoich archaicznych machin, wędrując od osady do osady, na obrzeżach państw-miast, narażając się na gniew Kapłanów — snuć będą historie, jakie słyszeli z dziada-pradziada, być może, tylko odrobinę mijając się z tym, jak było naprawdę…

…bo czy rzeczywiście istniał jakiś zaginiony Bóg, którego czciły setki tysięcy na stadionie w Wembley, a którego prorokami byli Bono i Mercury? czy ktoś może rozwikłać, co znaczyły tajemnicze inskrypcje MTV i VHS? I kim, u diabła, był Zenobius Martynikus?

po raz kolejny na pograniczu koncertu i ulicznego widowiska, tym razem w nurcie retro-futurystycznej opowieści dziadowskiej, z laserami, pirotechniką i gargantuiczną ilością dźwięków, którym nie pozwolą odejść w zapomnienie — Muzikanty zapraszają do ich fantasmagorycznej, kwadrofonicznej, objazdowej przyczepy grającej!

z zachowaniem pandemicznych nakazów, ale zdecydowanie wbrew wyraźnej niechęci Zwierzchników Narodów do zgromadzeń muzycznych!

fot. marcin szczyrba
premiere: Gliwice, 3.07.2021

udział: pomysł, scenariusz, produkcja, reżyseria, światła, opowieści, keytar

involvement: idea, script, production, direction, lights, projections, stories, keytar

fot. marcin szczyrba
fot. marcin szczyrba

SONS OF MUSITRON

…and what if, in a hundred, two hundred years, the biggest threat to humanity would be still the cultural gatherings? and one day, after finally winning with the virus — will we still remember how it was before? will we be able to come back to making live music, to making theatre?

in distant, post-pandemic future, when people are constantly hiding in their mud huts once again and the History Priests are battling over the question, whether was Michael Jackson a real person or not — the wandering Hurdy-gurdy Men will appear, telling their stories about distant days, the time between 20th and 21st century… whispering about this weird phenomenon, which roots are in the dawn of humanity, and to which it has turned its back forever…

…about live concerts.

with their archaic machines, traveling between human settlements on the outer edges of city-states, exposed to the wrath of the Priests — they’ll be telling the stories they’ve heard from their grandfathers, probably straying from the truth just a little bit, or maybe even two bits…

…so was there a forsaken God, who has been worshipped by hundreds of thousands on Wembley? were Bono and Mercury his prophets? is there anyone who can tell what does mysterious MTV and VHS stand for? and who the hell was Justin Bieber?

once again, on the verge of a concert and a street performance, in a retro-futuristic wandering bard-story, with lasers, pyrotechnics and gargantuan amount of never forgotten tones — Muzikanty invite you to their phantasmagoric, quadrophonic, wandering music caravan!

playing along pandemic restrictions, but against Nations Rulers’ reluctance to musical gatherings.

fot. marcin szczyrba
fot. marcin szczyrba
fot. marcin szczyrba
fot. marcin szczyrba
fot. marcin szczyrba
fot. marcin szczyrba
fot. marcin szczyrba