Industriada 2013

„Szychta” & „Fajrant”

dwa widowiska site-specific, ponad 70 wykonawców, teatr uliczny, fireshow, szczudlarze, projekcje, bębny i muzyka na żywo. na bogato.

pomysł, scenariusz, produkcja, projekcje.

industriada 2013, fot. krzysztof krzemiński
industriada 2013, fot. piotr.chlipalski
industriada 2013, fot. piotr.chlipalski
industriada 2013, fot. krzysztof krzemiński
industriada 2013, fot. piotr.chlipalski

Industriada 2013

„Szychta” & „Fajrant”

two site-specific show, over 70 performers, street theatre, fireshow, stils, projections, drums and live music. lovely abundance.

idea, script, production, projections.

industriada 2013, fot. krzysztof krzemiński
industriada 2013, fot. piotr.chlipalski