„GARKOTŁUKI – Odysea Gastryczna 2011”

TEATR FETA, Gdańsk

“Garkotłuki” to pełnymi garściami czerpiąca z popkulturowych obrazów historia, chciałoby się powiedzieć, ludzkości, oparta na, przyznajemy – chwilami chybotliwej – metaforze gastronomicznej.

Z drugiej strony to taki trochę plac zabaw dla niesfornych dzieciaków, przyprawiony szczyptą zmysłowej metafizyki. Rzecz prosta w swej malowniczości, malownicza w prostocie.

Taka o życiu. I o końcu świata.

„Garkotłuki” fot. Anna Szczodrowska

Clumsy cooks. Gastric Odyssey 2011

FETA THEATRE, Gdańsk

A history, making liberal use of pop culture images, it makes you want to say of humanity, based on, let’s admit that – wobbly at times – gastronomic metaphor.

On the other hand it is a sort of playground for naughty kids, seasoned with a pinch of sensual metaphysics. A thing simple in its vividness, vivid in its simplicity.

About life. And the end of the world.

„Garkotłuki” fot. Anna Szczodrowska
„Garkotłuki” fot. piotr.chlipalski

premiere: FETA, Gdańsk, 2011

udział: pomysł, scenariusz, reżyseria
involvement: idea, script, direction

„Garkotłuki” fot. piotr.chlipalski