galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski

galeria na płocie

wystawa/instalacja

to taki pomysł by całej tymczasowej przestrzeni miejskiej,wszystkim tym miejscom „w budowie” i „w remoncie”,
dać drugie życie; by drobnymi krokami i niewielkim nakładem środków
poprawiać jakość otoczenia – miejsc, które co dnia mijamy.

galerię na płocie otwierają portrety osób w jakiś sposób
związanych z tą przestrzenią – mieszkańców,
pracowników, stałych bywalców starówki.
odrobina ludzkiego piękna zamiast krzywego płotu.

płotu, z którym ciężko było walczyć,
postanowiliśmy go zatem oswoić.
mamy nadzieję, że to dopiero początek.

PS trzy miesiące później pracownicy miejscy (PRUIM) zerwali całą instalację

galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski
galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski
galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski
galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski
galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski
galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski
galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski
galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski

gallery on a fence

exhibition/installation

the idea was to give all the temporary city space, every „in construction-” and „being remonted-” places a second life;
with small steps and just a small effort
improve the quality of our surroundings – places we pass by every day.

gallery on a fence is opened by portraits of people
somehow connected to this area – inhabitants,
workers, habitues of the old town.
a bit of human beauty instead of the croocked fence.

a fance, that was hard to fight,
so we’ve decided to tame it instead.
we hope it’s just a beginning.

PS three months later city workers broke off the whole installation

galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski
galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski
galeria na płocie, fot. piotr.chlipalski