CloudOX | 8-bit nostalgia

taki pomysł, aby kampanię usług w chmurze oprzeć na 8-bitowych wspomnieniach z dzieciństwa. opowiedzieć przyszłość obrazkami z przeszłości.

niesamowita zabawa, w całości w Blenderze.

CloudOx | 8-bit nostalgia

an idea to base the cloud services on 8-bit memories from childhood. telling the future with the pictures from the past.

incredible fun; entirely in Blender.