13. kino na granicy – spot

wspólnymi siłami, w jeden intensywny weekend, dokonaliśmy.

makieta: alicja woźnikowska-woźniak; ręka boga: sebastian woźniak; muzyka: wojciech bubak, andrzej izi izdebski, foto, animacja: ja.

13. kino na hranici – spot

together, in one quite intensive weekend, we made it.

model: alicja woźnikowska-woźniak; hand of god: sebastian woźniak; music: wojciech bubak, andrzej izi izdebski; photo, animation: me.