warte wspomnienia (kamienie milowe?):

2022-23
Fakty Autentyczne (POLSAT)
(koprodukcja, montaż, vfx)
2021
Amanda Palmer „Sztuka proszenia. Jak przestałam się martwić i pozwoliłam sobie pomóc”
(polski przekład)
2020
pjoter (nareszcie!)
2019
35. Przegląd Kabaretów PAKA w Krakowie (dyrektor)
2018
„Blender. Architektura i projektowanie”
(wydanie II)

(Helion, ISBN: 978-83-283-2896-9)
2015–…
Fundacja KORKOCIĄG (prezes)
2014–…
muzikanty (muppet-ukulele)
2014
Grand Prix i Nagroda Publiczności – dla „Świerszczychrząszcz & Muzikanty” podczas XXX Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 2014
2014
„Blender 2.69. Architektura i projektowanie” (Helion, ISBN: 978-83-246-7578-4)
2013–…
scena c (tak po prostu)
2012–…
Open Street a.i.s.b.l. (współzałożyciel)
2011
Innowator i Grand Innowator 2011 dla Festiwalu „Ulicznicy” przyznane przez Centrum im. Adama Smitha w Warszawie
2011
Nagroda Prezydenta Miasta Gliwice w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2009-…
Magazyn PokochajFotografie.pl (v-ce naczelny)
2007-…
Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy” (pomysłodawca, organizator)
2000-2009
teatr A (aktor, menadżer, kier. produkcji; m.in. Włochy, Holandia, Szwecja, Niemcy, Litwa, Mołdawia, Białoruś, Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy, Ukraina)
2003
„Cubase SX. Ćwiczenia” (z Marcinem Dzwonowskim, Wydawnictwo Helion, ISBN: 83-7361-033-2)
2001
Fundacja OPOKA (specjalista IT)
1999-2009-?-
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Śląski (teologia. kiedyś wrócę, serio)
1998-1999
czy-czwarte, oktet wokalny (założyciel, śpiewak; m.in. występy uliczne, Europa Zachodnia)
1997-2006
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach (śpiewak; m.in. Kanada, USA, Korea Południowa)
1996-…
chlip.pl (słowa, fotografie)

Piotr Chlipalski – fotograf, performer, twórca ruchomych obrazków (video, animacja, mapping); pomysłodawca i dyrektor festiwalu artystów ulicy Ulicznicy; współzałożyciel formacji Muzikanty. Autor podręczników dla przemysłów kreatywnych (m. in. 2,5 książki o Blenderze – szwajcarskim scyzoryku projektowania, grafiki i animacji).

Zdecydowanie praktyk, raczej kreatywny.

Piotr Chlipalski – photographer, performer, moving pictures’ creator (video, animation, mapping); founder, organizer and artistic director of the International Street Artists’ Festival Ulicznicy; co-founder of Muzikanty. Author of manuals for creative industries (including 2,5 book about Blender – swiss-knife of design, graphics and animation).

Practician, creative one.

worth mentioning (milestones?):

2022-23
Fakty Autentyczne (POLSAT)
(co-production, video editing, vfx)
2021
Amanda Palmer „The Art of Asking: How I Learned to Stop Worrying and Let People Help”
(Polish translation)
2020
pjoter (finally!)
2019
35th PAKA Comedy Festival in Kraków (director)
2018
„Blender. Architecture and design”
(2nd edition)

(Helion, ISBN: 978-83-283-2896-9)
2015–…
KORKOCIĄG Foundation (chairman)
2014–…
muzikanty (ukulele-muppet)
2014
Grand Prix & Audience Award„Świerszczychrząszcz & Muzikanty” – 30. Ostrołęka Cabaret Song Meeting OSPA 2014
2014
„Blender 2.69. Architecture and design” (Helion, ISBN: 978-83-246-7578-4)
2013–…
c stage (just like that)
2012–…
Open Street a.i.s.b.l. (co-founder)
2011
„Best local government cultural project – Innovator 2011″ and “Best local government project – Grand Innovator 2011″ for the „Ulicznicy” Festival in a competition held by Adam Smith Center in Warsaw
2011
Award of the Mayor of Gliwice for achievement in the arts, protection and promotion of culture.
2009-…
PokochajFotografie.pl (photo magazine, vice editor-in-chief)
2007-…
International Street Artists Festival “Ulicznicy” (founder, director)
2000-2009
teatr A (actor, manager, producer; i.a. Italy, the Netherlands, Sweden, Germany, Lithuania, Moldova, Belarus, Romania, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Ukraine)
2003
“Cubase SX. Exercises” (a manual co-written with Martin Dzwonowski ISBN: 83-7361-033-2).
2001
Foundation OPOKA (IT specialist)
1999-2009-?-
Opole University, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, University of Silesia in Katowice (theology. I’ll be back someday, seriously)
1998-1999
three-fourths, vocal octet (founder, voc.; i.a. street performances, West Europe)
1997-2006
Academic Choir of Silesian Technical University in Gliwice (voc.; i.a. Canada, USA, South Korea)
1996-…
chlip.pl (words, photos)