piotr chlipalski (1980-)

raczej kreatywny | creative one

robię rzeczy

fotografia1)tam je trzymam » http://photo.chlip.com
teatr uliczny2)z kolegami » http://muzikanty.com, 3)solo » https://pjoter.art
ruchome obrazki4)tu je trzymam » http://youtube.com/chlipcom

(video, animacja, mapping, wirtualna scenografia)
produkcja teatralna5)najprzeróżniej » http://scena-c.com, festiwalowa6)to już 15 lat, pomysłodawca, dyrektor, organizator - http://ulicznicy.pl 7)nagle – 35. PAKA w Krakowie – http://35.paka.pl/
podręczniki dla przemysłów kreatywnych 8)Cubase SX. Ćwiczenia, Helion 2003 » http://helion.pl/… 9)Blender 2.69, Architektura i projektowanie, Helion 2014 » http://helion.pl/… 10)Blender, Architektura i projektowanie, wydanie II, Helion 2018 » http://helion.pl/… 11)Blender. Modelowanie, teksturowanie, oświetlenie, rigging, animacja, Helion 2021?

ah, no tak. okazało się, że jestem też całkiem sprawnym muppetem ukulelistą.

I make things

photography1)i keep it here » http://photo.chlip.com
street theatre2)with my buddies » https://muzikanty.com, 3)solo » http://pjoter.art
moving pictures4)here they are » https://youtube.com/chlipcom

(video, animation, mapping, virtual scenography)
production: theatre5)various » http://scena-c.com, festival6)13 years already, founder, director, organizer » http://ulicznicy.pl 7)suddenly – 35th PAKA in Krakow – http://35.paka.pl/
manuals for creative industries 8)Cubase SX. Exercises, Helion 2003 » http://helion.pl/… 9)Blender 2.69, Architecture and design, Helion 2014 » http://helion.pl/… 10)Blender, Architecture and design, 2nd edition, Helion 2018 » http://helion.pl/… 11)Blender. Modeling, texturing, lights, rigging, animation - Helion 2021?

oh, well. it seems I’m also quite efficient as a ukulele muppet player.

obrazki | pictures

dusze łapię | soul catcher

 
bobbi, barista
eric, actor
kaczor, comedian / komik
robert, comedian / komik
paweł, hairdresser / fryzjer
just after, feta festival