A3Teatr | village carolers

costumes photo shoot, Policzna, 6.01.2017

A3Teatr | wiejscy kolędnicy

foto sesja kostiumów, Policzna, 6.01.2017