piotr chlipalski (1980-)

raczej kreatywny | creative one

robię rzeczy

fotografia1)tam je trzymam » http://photo.chlip.com
teatr uliczny2)z kolegami » http://muzikanty.com
ruchome obrazki3)tu je trzymam » http://youtube.com/chlipcom

(video, animacja, mapping, wirtualna scenografia)
produkcja teatralna4)najprzeróżniej » http://scena-c.com, festiwalowa5)to już 10 lat, pomysłodawca, dyrektor, organizator - http://ulicznicy.pl
podręczniki o grafice 3D (Blender) 6)Blender 2.69, Architektura i projektowanie, Helion 2014 » http://helion.pl/… 7)Blender 2.79 dla kreatywnych » właśnie kończę

ah, no tak. okazało się, że jestem też całkiem sprawnym muppetem ukulelistą.

I make things

photography1)i keep it here » http://photo.chlip.com
street theatre2)with my buddies » http://muzikanty.com
moving pictures3)here they are » http://youtube.com/chlipcom

(video, animation, mapping, virtual scenography)
production: theatre4)various » http://scena-c.com, festival5)10 years already, founder, director, organizer » http://ulicznicy.pl
3D graphics’ manuals (Blender) 6)Blender 2.69, Architektura i projektowanie, Helion 2014 » http://helion.pl/… 7)Blender 2.79 dla kreatywnych » just finishing

oh, well. it seems I’m also quite efficient as a ukulele muppet player.